Thành thị một thời bao cấp: 1976 – 1988

4/5 - (1 bình chọn)

Thành thị một thời bao cấp

Phòng khách điển hình thời bao cấp:

Phiếu mua thực phẩm

Phiếu mua lương thực tại kho gạo

Xếp hàng mua bia hơi

Xếp hàng mua thực phẩm thời bao cấp

 

Xếp hàng mua dầu hỏa thắp đèn, nấu bếp dầu

Facebook Comments

2 thoughts on “Thành thị một thời bao cấp: 1976 – 1988

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *