Đồng quê Bắc bộ ngày xưa

Đây là con mương lấy nước cũng thuộc “Đồng quê Bắc bộ ngày xưa” vùng Hải Hưng, Thái Bình

Đây là cảnh Đồng quê Bắc bộ ngày xưa

Đồng quê Bắc bộ ngày xưa, ứng với câu thơ:

Nay mình tát nước gầu dai
Để mai ta sẽ tát hai gầu sòng
Nước về mát cả ruộng đồng
Cho lúa trĩu hạt , cho lòng ta say

Facebook Comments

2 bình luận về “Đồng quê Bắc bộ ngày xưa”

Viết một bình luận