Nhà ở nông thôn ngày xưa

Nhà ở nông thôn ngày xưa, nhà tranh vách đất. Một lỗ chó chui, 1 lỗ mèo chui

 

Nhà ở nông thôn ngày xưa; Bom Mỹ làm kẻng đánh nghe keng keng, giờ làm hợp tác

Facebook Comments

2 bình luận về “Nhà ở nông thôn ngày xưa”

Viết một bình luận