Nhà ở nông thôn ngày xưa

Rate this post

Nhà ở nông thôn ngày xưa, nhà tranh vách đất. Một lỗ chó chui, 1 lỗ mèo chui

 

Nhà ở nông thôn ngày xưa; Bom Mỹ làm kẻng đánh nghe keng keng, giờ làm hợp tác

Facebook Comments

2 thoughts on “Nhà ở nông thôn ngày xưa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *