Những bức ảnh hiếm về Việt Trì ngày xưa

Rate this post

Ngược dòng lịch sử với ” những bức ảnh hiếm về Việt Trì ngày xưa”, nay đã đổi khác quá nhiều không còn dấu tích nào tồn tại. Ngã ba sông cũng bên lở bên bồi…

Bác Hồ về thăm và nói chuyện với công nhân xây dựng Khu Công nghiệp Việt Trì ngày 13/4/1959

Bác Hồvề thăm và nói chuyện với công nhân xây dựng Khu Công nghiệp Việt Trì ngày 13/4/1959

Cầu Việt Trì xưa

Ngã ba sông – Bạch Hạc

Ga Việt Trì ngày xưa

Chợ Việt Trì những năm 1976

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *