Xe đạp thời bao cấp GĐ: (1980 – 1986)

Xe đạp thời bao cấp Chiếc xe đạp Favorit của Tiệp Khắc – vốn không chỉ là phương tiện thông thường, mà còn là một vật vô cùng có giá trị trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh…   Xe đạp lúc đó khá đa dạng, có rất nhiều loại xe đạp, phổ biến … Đọc tiếp Xe đạp thời bao cấp GĐ: (1980 – 1986)

Thành thị một thời bao cấp: 1976 – 1988

Thành thị một thời bao cấp Phòng khách điển hình thời bao cấp: Phiếu mua thực phẩm Phiếu mua lương thực tại kho gạo Xếp hàng mua bia hơi Xếp hàng mua thực phẩm thời bao cấp   Xếp hàng mua dầu hỏa thắp đèn, nấu bếp dầu

Đồng quê Bắc bộ ngày xưa

Đây là con mương lấy nước cũng thuộc “Đồng quê Bắc bộ ngày xưa” vùng Hải Hưng, Thái Bình Đây là cảnh Đồng quê Bắc bộ ngày xưa Đồng quê Bắc bộ ngày xưa, ứng với câu thơ: Nay mình tát nước gầu dai Để mai ta sẽ tát hai gầu sòng Nước về mát … Đọc tiếp Đồng quê Bắc bộ ngày xưa