Đồng quê Bắc bộ ngày xưa

Đây là con mương lấy nước cũng thuộc “Đồng quê Bắc bộ ngày xưa” vùng Hải Hưng, Thái Bình Đây là cảnh Đồng quê Bắc bộ ngày xưa Đồng quê Bắc bộ ngày xưa, ứng với câu thơ: Nay mình tát nước gầu dai Để mai ta sẽ tát hai gầu sòng Nước về mát … Đọc tiếp Đồng quê Bắc bộ ngày xưa