Đời sống cần gì?

Đời sống thời 4.0 cần gì? Tôi cần sự tiện lợi hết mức, còn các Bạn? Đời sống cần gì với tiện lợi của Ngân hàng số, tôi đang dùng App MB Bank  là ứng dụng ngân hàng của MB ( Ngân hàng quân đội Việt Nam) trên điện thoại di động, cho phép khách … Đọc tiếp Đời sống cần gì?