Thành thị một thời bao cấp: 1976 – 1988

Thành thị một thời bao cấp Phòng khách điển hình thời bao cấp: Phiếu mua thực phẩm Phiếu mua lương thực tại kho gạo Xếp hàng mua bia hơi Xếp hàng mua thực phẩm thời bao cấp   Xếp hàng mua dầu hỏa thắp đèn, nấu bếp dầu