Những bức ảnh hiếm về Việt Trì ngày xưa

Ngược dòng lịch sử với ” những bức ảnh hiếm về Việt Trì ngày xưa”, nay đã đổi khác quá nhiều không còn dấu tích nào tồn tại. Ngã ba sông cũng bên lở bên bồi… Bác Hồvề thăm và nói chuyện với công nhân xây dựng Khu Công nghiệp Việt Trì ngày 13/4/1959 Cầu … Đọc tiếp Những bức ảnh hiếm về Việt Trì ngày xưa